Informace o klíšťatech

Klíště je parazit patřící do třídy pavoukovců (řádu klíšťatovc), který se živí krví obratlovců. Dospělé klíště má stejně jako pavouk 8 nohou. Tělo je tvořeno ze 2 částí: hlavy a těla s extrémně elastickou pokožkou. 

Teek-op-huid-_-vacht


 Životní cyklus klíštěte

Hned, jak se larva klíštěte vyklube z vajíčka, začne si hledat hostitele. Poté, co z něj vysaje krev, odpadne larva sama z hostitele a začne se svlékat. Protože většina larev hladoví, než najdou svého hostitele, kladou klíšťata velké množství vajíček. Larvy choroby nepřenášejí.

Další fází v životním cyklu klíštěte je stadium nymfy. Nymfy také hledají hostitele, zakousnou se, sají krev, poté se hostitele pustí a svléknou se. Během tohoto stádia již klíště může přenášet bakterie Borrelia. Po svlečení se z nymfy stává dospělec. Ten již potřetí hledá hostitele, na kterém by sálo krev. Zároveň se snaží nalézt partnera, se kterým by se spářil. Samička klíštěte může nasát až 10 krát víc krve, než je váha jejího těla. Ta je využita pro tvorbu vajíček. Krátce po nakladení tisíců vajíček klíště umírá. Celý popsaný cyklus trvá průměrně 2 roky, ale díky okolnostem může být delší či kratší.

Tick Life Cycle EE Czech