Informujte o nálezu klíštěte

Vyplňte místo, na kterém podle vás došlo k napadení klíštětem. Poté můžete konkrétní místo označit příslušným piktogramem.